Hoitotilanne ja tavoitteet

Hoitotilanteessa tärkeintä on kartoittaa tasapaino ja toiminnallisuus. Hyvä ryhti kertoo tasaisesta kuormituksesta ja ihanteellisesta palautumisesta. Kehossa on "kaikki hyvin", kun lapojen-, lantion ja selän ryhti on neutraali ja toiminnot tasapainoisia. Kimmoisa lihasvaste kertoo, että lihakset eivät rasitu tarpeettomasti asennon ylläpitämisessä. Hyvä ryhti on myös verenkierron ja aineenvaihdunnan perustarpeita. Häiriötilat symmetriassa kertoo virheellisestä kuormituksesta tai kyvystä palautua rasituksen jälkeen.

Tasapainoon arjessa vaikuttaa myös laajemmat kehon luonnonlait tai tarpeet kuten:

Tasapainoinen fyysinen rasitus

Lihaksille ja nivelille on tärkeää saada liikettä koko liikeradalle. Lihaksien tulee saada huuhtoutua yksipuoleisesta työstä sekä aktivoimalla verenkierto että laukaisemalla "lihaspumput" hoitamaan kudosneste kiertoon lymfakanavia hyödyntäen.

Palautuminen ja lepo

Palautuminen tapahtuu levossa. Lihasrasitus ja työ vaatii kunnon unet. Myös nivelemme vaatii niin kutsuttua "nolla-asentoa jossa nivelissä ei ole venytystä eikä jännitystä. Hyvä ryhti auttaa palautumaan. Kun elimistössä ei ole tarpeettomia virheasentoja leposykkeemme riittää palauttamaan meidät levossa uuteen päivään. 

Rasitus voi olla myös sosiaalista-, henkistä-, tai psyykkeen aiheuttamaa. Tässäkin terveet rajat ja kuormituksen tiedostaminen ja työstäminen kehoa apuna käyttäen auttaa tasapainoon palautumiseen ja lepoon.

Leipää suhteessa rasitukseemme

Myös ravinto jota syömme voi olla happamuutta lisäävä tai Ph-tasapainoa palauttava. Happamuuden epäillään olevan monien tautien ja kipujen taustalla. Riittävä rasitus ja palautuminen ja se mitä suuhun laitetaan vaikuttaa kaikki terveyteemme.

Ongelmien kartoittaminen isoina kokonaisuuksina on tärkeää. Kokonaisvaltaisuus on sana joka auttaa lähestymään ensin koko ihmistä ja vasta toissijaisesti kohdetta joka voi vaatia pientä ammattilaisen ohjausta (tuunausta) päästäkseen toipumisen tielle.